Paslaugų užsakymo taisyklės

Taisyklės apibrėžiančios naudojimosi portalu www.ProjektavimoKonkursai.lt sąlygas

Terminai:

  • www.ProjektavimoKonkursai.lt – tai konkursinis portalas internete.
  • Portalo paslaugos – tai ProjektavimoKonkursų.lt administracijos teikiamos paslaugos vartotojams
  • Vartotojai – tai juridiniai ar fiziniai asmenys, praėję pilną portalo Vartotojo registraciją.

1. Susipažinimas su taisyklėmis 

Kiekvieną kartą, apsilankydami portale www.ProjektavimoKonkursai.lt , Jūs sutinkate su esamomis sąlygomis ir taisyklėmis (bei galimais jų pakeitimais, net jei Jūs apie šiuos pakeitimus nebuvote informuoti asmeniškai). Jūs visiškai sutinkate su pateiktos informacijos turiniu ir forma.

2. Paslaugų kaina ir apmokėjimas

www.ProjektavimoKonkursai.lt portalo paslaugos yra mokamos ir teikiamos iš anksto už jas apmokėjus arba pasirašius duomenų teikimo arba reklamos sutartį.

3. Registracija

Norėdami naudotis portalo informacija, Jūs turite tapti portalo Vartotoju, todėl privalote užsiregistruoti, o registruodamiesi patvirtinate kad apie save pateikėte teisingą informaciją.

4. Slaptažodis

Užsiregistravęs asmuo sukuria savo asmeninį vartotojo slaptažodį, kurio neturi teisės niekam perduoti ar leisti kam nors juo laikinai naudotis. Slaptažodis tiesiogiai tapatinamas su asmeniu, kuris juo naudojasi, todėl privalote dėti visas pastangas, kad slaptažodžiu tyčia ar netyčia nepasinaudotų kiti asmenys, o jei taip atsitiko, nedelsdami privalote pasikeisti slaptažodį ir jei su juo buvo atlikti kažkokie veiksmai, būtinai pranešti portalo www.ProjektavimoKonkursai.lt administracijai. Jūs atsakote už visus veiksmus, atliktus pasinaudojus Jūsų slaptažodžiu ar Jūsų profilio duomenimis.

5. Paslaugų teikimas

www.ProjektavimoKonkursai.lt portalas veikia 24 val. per parą, kasdien, išskyrus tuos atvejus, kai atliekami portalo atnaujinimo darbai. Informacija talpinama ir konsultacijos teikiamos tik darbo dienomis darbo valandomis (žr. Kontaktai).

6. Užsiregistravęs vartotojas sutinka, jog:

  • Bet kuri portale patalpinta informacija (Turinys), kurią patalpino Vartotojai ar tretieji asmenys, yra jų nuosavybė, todėl www.ProjektavimoKonkursai.lt portalas neatsako už tų duomenų klaidas ar netikslumus.
  • Be Portalo administracijos sutikimo draudžiama bet kokia forma platinti ir perpardavinėti visą ar dalį informacijos kurią gavote portale, taip pat draudžiama naudoti informaciją ne pagal šiose taisyklėse numatytą paskirtį ir tvarką.
  • Draudžiama masiškai kopijuoti, skanuoti ar siųstis turinį iš portalo, tokiu būdu apkraunant portalo serverį arba užkrėsti portalą virusais, sutrikdant jo darbą. d. visos teisės į informaciją portale priklauso www.ProjektavimoKonkursai.lt administracijai bei yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų. e.

7. Vartotojo atsakomybė

Vartotojas sutinka, jog bet kokie jo veiksmai, susiję su programinės įrangos, duomenų bazės sugadinimu, neteisingos informacijos portale patalpinimu, ar trečiųjų asmenų teisių pažeidimu, taip pat su informacijos neteisėtu platinimu ar perpardavinėjimu, bus traktuojami kaip šių sąlygų pažeidimas. Tokiu atveju portalo administracija gali taikyti LR įstatymais numatytas sankcijas. www.ProjektavimoKonkursai.lt portalo administracija turi teises anuliuoti arba apriboti Vartotojo galimybes naudotis portalu, jei vartotojas :

  • pateikė informaciją kurios neįmanoma patikrinti;
  • nustatyta, jog Vartotojas patalpino klaidingą informaciją;
  • Vartotojo veiksmai prieštarauja LR įstatymams.

8. Informacijos talpinimas 

Vartotojas talpindamas savo informaciją mūsų portale, sutinka, jog visa atsakomybė už patalpintos informacijos turinį priklauso JAM, taip pat garantuoja, jog turi visas teises pateikti tą informaciją. Vartotojas suteikia visas teises portalui nemokamai dalinai ar pilnai naudoti Vartotojo pateiktus duomenis įvairiose formatuose ir laikmenose dabar ir ateityje, t.y., archyvuoti, kopijuoti, keisti, viešai publikuoti, platinti, adaptuoti, išversti, kompiliuoti. Vartotojas suteikia portalui visas teises publikuoti informaciją, kurios turiniui gali būti taikomos trečiųjų asmenų autorinės teisės. Portalas neatsako už Vartotojo pateiktą informaciją, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų intelektualinę nuosavybę ar vartotojų teises. Vartotojas sutinka, jog portalo administracija be jokio išankstinio perspėjimo turi teisę (bet ne pareigą) jo patalpintą informaciją savo nuožiūra sutrumpinti, apriboti jos publikavimą ar visai ištrinti iš duomenų bazės, jei manys, jog tai būtina. Vartotojas neturi teisės: o talpinti nuorodas į kitas svetaines, nes nėra galimybės patikrinti jų turinio. o talpinti nuorodas į svetaines, kurios draudžiamos LR įstatymais.

9. Portalo administracijos teisės

Portalo administracija turi išskirtines teises be jokių papildomų susitarimų priimti ar nepriimti (dažniausiai nurodant priežastį) Vartotojo ar bet kokios jo keliamos informacijos ir talpinti ar netalpinti ją portale. Portalo administracija neatsako už Vartotojų patalpintą neteisėtą, klaidingą, nekorektišką ar įžeidžiančią informaciją ir apie ją informuoja atitinkamas institucijas.

10. Atsakomybės

www.ProjektavimoKonkursai.lt negarantuoja, jog bet kuri portalo dalis ar skyrius visuomet veiks sklandžiai, be nutrūkimų, saugiai. Portalo administracija neatsako už galimai pasitaikančius virusus portale ar talpinamuose failuose, kuriuos Jūs galite parsisiųsti (prašome apie tai informuoti portalo administraciją). Besinaudodamas portalu Vartotojas supranta riziką ir sutinka, jog kompiuteriai gali būti užkrėsti virusais. www.ProjektavimoKonkursai.lt neatsako už Jūsų tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, susijusiais su negautomis pajamomis, autoriniais atlyginimais, ar kitokiomis išmokomis, susijusiomis su su šio portalo pilnu ar daliniu naudojimu.

11. Teisių įtvirtinimas

www.ProjektavimoKonkursai.lt patvirtina savo teises į visas savo autorines teises, prekės ženklus, patentus, komercines paslaptis ir visa kita, kas yra sukuriama ir patalpinama portale.

12. Įstatymai

Gerbiame įstatymus ir kaip galėdami greičiau reaguojame į jų pasikeitimus ar pataisymus, jei kuri nors šių taisyklių dalis dėl pakeitimų įstatymuose taptų negaliojanti arba anuliuojama pagal LR įstatymus, likusios taisyklių dalys lieka galioti. Taip pat jei pastebėjote, jog portale Jūsų nuomone patalpinta informacija pažeidžia LR įstatymus, autorines teises ar intelektualinę nuosavybę, nedelsdami susisiekite su mumis.